facebook icon

Algebra

4 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs : Disciplina fundamentala necesara oricarei abordari de specialitate. Prezinta notiunile fundamentale de teoria grupurilor finite, algebra liniara si geometrie analitica si diferentiala. De asemenea sunt prezentate cateva elemente de programare liniara si teoria grafurilor.
- pentru aplicatii: In general tipurile de exercitii si probleme abordate la seminar urmaresc linia cursului predat. De asemenea sunt discutate aspectele teoretice mai dificile. In anumite probleme se utilizeaza softurile specializate MATHEMATICA sau MAPLE.

COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii): insusirea notiunilor fundamentale de grupuri finite in vederea aplicatiilor, determinarea bazei si dimensiunii unui spatiu vectorial, aplicatii liniare, determinarea vectorilor si valorilor proprii, rezolvarea problemelor de geometrie analitica, determinarea naturii unei conice sau cuadrice, aplicatii ale teoriei grafurilor si programarii liniare.