facebook icon

Analiza 2

5 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs : Disciplina fundamentala necesara oricarei abordari de specialitate. Prezinta notiunile fundamentale de teoria ecuatiilor diferentiale si de ecuatiile fizicii matematice. De asemenea sunt prezentate rezultatele de baza ale teoriei functiilor complexe in vederea utilizarii teoremei reziduurilor. In plus, sunt discutate proprietatile transformarilor Fourier si Laplace (in vederea aplicatiilor) ca si a unor functii speciale.
- pentru aplicatii: In general tipurile de exercitii si probleme abordate la seminar urmaresc linia cursului predat. De asemenea sunt discutate aspectele teoretice mai dificile. In anumite probleme se utilizeaza softurile specializate MATHEMATICA sau MAPLE.
COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii): recunoasterea si rezolvarea ecuatiilor diferentiale elementare, metode pentru rezolvarea ecuatiilor diferentiale liniare cu coeficienti constanti, clasificarea ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul al doilea, utilizarea teoremei reziduurilor, proprietatile transformatei Fourier, tehnica utilizarii transformatei Laplace.