facebook icon

BE 1

5 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
A introduce treptat şi a prezenta cunoştinţele de bază ale teoriei circuitelor electrice cu parametrii concentraţi, în strânsa legătura cu teoria câmpului electromagnetic, precum şi prin prisma aplicaţiilor de interes în electronică, telecomunicaţii şi tehnologia infor-maţiei. A dezvolta deprinderea studenţilor în a rezolva probleme de circuite electrice de curent continuu, curent alternativ monofazat şi trifazat, în regim permanent nesinusoidal şi tranzitoriu, în a înţelege ipotezele de câmp ale teoriei circuitelor electrice, fenomenele de câmp electric şi magnetic din condensatoare, inductoare, transformatoare şi circuite magnetice.
- pentru aplicaţii:
Însuşirea şi aprofundarea metodelor de rezolvare a circuitelor electrice.

Studenţii vor fi capabili să aplice cunoştinţele de bază de circuite electrice, să înţeleagă, să modeleze şi să analizeze probleme de circuite lineare şi neliniare, să identifice şi să compare regimurile de lucru ale acestora, să înţeleagă limitele modelelor de circuit.