facebook icon

Chimie

3 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Studentului i se oferă prin acest curs cunoştinţe generale din domeniul chimiei, stiinta fundamentala cu numeroase implicatii in fabricarea diverselor componente electronice. Notiunile obtinute in cadrul cursului permit o mai buna intelegere a proceselor de natura chimica in care inginerii electronisti pot fi implicati si posibilitatea de a colabora cu specialisti din domeniul chimiei.
- pentru aplicaţii:
Evidenţierea unor fenomene fizico-chimice cu aplicabilitate in tehnica. Vor fi realizate aplicaţii concrete în care studenţii sunt implicaţii atât in realizarea experimentelor cit si in prelucrarea si interpretarea datelor obtinute.

COMPETENŢE SPECIFICE
Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţe generale din domeniul chimiei, stiinta fundamentala cu numeroase aplicatii in procesele de automatizare si in fabricarea partilor componente ale diverselor componente electronice. Aceste cunoştinţe sunt esenţiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de vârf, în care structurile chimice foarte bine controlate sunt esenţiale (nanomateriale) şi în dezvoltarea de procese industriale ecologice.