facebook icon

CIA

4 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Prezentarea principiilor care stau la baza fabricarii, analizei, proiectarii si aplicatiilor circuitelor integrate analogice MOS si bipolare de larga utilizare. Functionarea si analiza principalelor subcircuite: surse de curent, oglinzi de curent, referinte de tensiune, etaje de amplificare de semnal mic, etaje de iesire, circuite de protectie. Prezentarea structurilor interne ale circuitelor integrate analogice cu accent asupra amplificatoarelor operationale moderne. Evidentierea particularitatilor, avantajelor oferite si limitarilor care apar in utilizarea circuitelor analogice in diverse aplicatii.
- pentru aplicaţi (seminar)i:
Analiza diverselor subcircuite si circuite prezentate la curs in vederea insusirii cunostiintelor predate si familiarizarii cu functionarea, performantele si limitarilor specifice fiecaruia. Simularea circuitelor integrate analogice cu diverse grade de complexitate precum si unor aplicatii care includ circuite integrate analogice.

COMPETENŢE SPECIFICE
Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind circuitele integrate analogice atat in proiectarea unor sisteme care includ aceste circuite cat si in
proiectarea unor circuite integrate analogice propriu zise. Posibilitatea de a evalua pe baza cunostiintelor dobandite ce tip anume de circuite integrate analogice şi în ce manieră pot fi acestea utilizate pentru o eficientă rezolvare a unor cerinte concrete.