facebook icon

Fizica 1

5 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Asimilarea de catre studenti a marimilor fizice si legilor fundamentale care guverneaza fenomenele din natura cu scopul formarii intelectuale de baza a viitorului inginer;
Formarea la studenti a unor deprinderi de a interpreta problemele cu caracter aplicativ din domeniile tehnice prin prisma legitatilor fundamentale ale naturii;
Dezvoltarea gandirii tehnice creative prin intelegerea si manevrarea conceptelor fizicii clasice;
Dezvoltarea capacitatii studentilor de a opera cu notiunile fizicii clasice utilizand aparatul matematic specific nivelului universitar (functii de mai multe variabile, functii complexe, operatori diferentiali, etc.);
Initierea viitorilor ingineri in utilizarea modelelor fizice, ca si modalitate practica de extragere a esentialului dintr-un ansamblu de fenomene empirice;
Formarea deprinderilor de a aborda cantitativ probleme complexe prin exercitii de aplicare a legilor fundamentale din fizica, cu aplicatii in inginerie.
- pentru aplicaţii:
Laborator
Evidentierea fenomenelor fizice prezentate in lectiile de curs si verificarea practica a legilor ce descriu fenomenele respective;
Formarea deprinderilor de a masura, prelucra si interpreta corect datele experimentale;
Formarea deprinderilor practice de a utiliza instrumente de masura si aparatura de laborator cu deschidere spre instalatiile moderne din inginerie.

Seminar
Formarea deprinderilor de a utiliza instrumentul matematic prin rezolvarea problemelor de fizica;
Dezvoltarea gandirii creative ingineresti prin aplicarea in mod original a legilor fundamentale ale naturii in probleme concrete, cele mai multe cu deschidere spre practica.
Dezvoltarea capacitatii de a rezolva problemele pana la stadiul obtinerii unor rezultate numerice concrete, cu grad de precizie controlat – specific activitatii inginerului din proiectare.

COMPETENŢE SPECIFICE
Prin parcurgerea Cursului Fizica 1, studentii din anul I vor dobandi o serie de competente, manifestate in mod concret prin:
Capacitatea de a utiliza legile fundamentale ale naturii in probleme concrete de interes pentru tehnica si inginerie;
Capacitatea de a masura corect, a prelucra si interpreta marimile fizice;
Capacitatea de a aborda in anii superiori de studiu discipline din domeniul ingineriei electronice care utilizeaza notiunile fundamentale din fizica clasica.
Capacitatea de a prezenta in fata unui auditoriu a unui subiect din domeniul stiintelor fizice.