facebook icon

Fizica 2

4 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs
Asimilarea de catre studenti a marimilor fizice si legilor fundamentale care guverneaza fenomenele din natura la scara microscopica cu scopul formarii intelectuale de baza a viitorului inginer electronist;
Formarea la studenti a unor deprinderi de a intelege problemele cu caracter aplicativ din domeniile tehnice prin prisma legitatilor fundamentale ale naturii din microcosmos;
Dezvoltarea gandirii tehnice creative prin intelegerea si manevrarea conceptelor fizicii cuantice care stau la baza materialelor si dispozitivelor moderne din electronica.
Dezvoltarea capacitatii studentilor de a opera cu notiunile fizicii cuantice utilizand aparatul matematic specific nivelului universitar (functii de mai multe variabile, functii complexe, operatori diferentiali, etc.);
Initierea viitorilor ingineri in dezvoltarea si utilizarea modelelor fizice, ca modalitate practica de extragere a esentialului dintr-un ansamblu complex de fenomene empirice;
Formarea deprinderilor de a aborda cantitativ probleme complexe prin exercitii de aplicare a legilor fundamentale din fizica cuantica, cu aplicatii in ingineria electronica.
- pentru aplicatii
Laborator
Evidentierea fenomenelor fizice prezentate in lectiile de curs si verificarea practica a legilor ce descriu fenomenele respective;
Formarea deprinderilor de a masura, prelucra si interpreta corect datele experimentale;
Formarea deprinderilor practice de a utiliza instrumente de masura si aparatura de laborator cu deschidere spre instalatiile moderne din inginerie.

Dezvoltarea gandirii creative ingineresti prin aplicarea in mod original a legilor fundamentale ale naturii in probleme concrete de laborator, cele mai multe cu deschidere spre practica.
Dezvoltarea capacitatii de a obtine in urma experimentelor a unor rezultate numerice concrete, cu grad de precizie controlat – specific activitatii inginerului.

COMPETENTE SPECIFICE
Prin parcurgerea Cursului Fizica 2, studentii din anul I vor dobandi o serie de competente, manifestate in mod concret prin:
Capacitatea de a utiliza legile fundamentale ale naturii in probleme concrete de interes pentru tehnica si inginerie. O importanta speciala va fi acordata problemelor de fizica cuantica de interes pentru materialele si dispozitivele de interes pentru electronica moderna.
Capacitatea de a masura corect, a prelucra si interpreta marimile fizice;
Capacitatea de a aborda in anii superiori de studiu discipline din domeniul ingineriei electronice care utilizeaza notiunile fundamentale din fizica cuantica.
Capacitatea de a prezenta in fata unui auditoriu a unui subiect din domeniul fizicii moderne.