facebook icon

Matematici speciale

4 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs: Disciplina fundamentala necesara oricarei abordari de specialitate, continand si capitole cu aplicatii directe. Se prezinta notiunile fundamentale de teoria probabilitatilor (spatii de probabilitate, variabile aleatoare discrete sau cu densitate, vectori aleatori, tipuri de convergenta, legea numerelor mari etc.) si statistica matematica precum si notiunea de proces stocastic in vederea aplicatiilor.
- pentru aplicatii: In general tipurile de exercitii si probleme abordate la seminar urmaresc linia cursului predat. De asemenea sunt discutate aspectele teoretice mai dificile. In anumite probleme se utilizeaza softurile specializate MATHEMATICA sau MAPLE.

COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii): probleme elementare de combinatorica, spatii de probabilite finite, variabile aleatoare si functii de repartitie, functii de variabile aleatoare, repartitii clasice si utilizarea acestora in practica, vectori aleatori, selectie, estimatie, proprietatea Markov si procese particulare.