facebook icon

MTC

4 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Prezentarea principalelor aparate de măsură utilizate în electronică şi telecomunicaţii sub aspectul funcţionalităţilor şi al caracteristicilor. Prezentarea principalelor tehnici de măsură aferente.
- pentru aplicaţii:
Un prim contact al studenţilor cu aparatura electronică de măsură şi control. Familiarizarea studenţilor cu principalele aparate de măsură utilizate în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor şi cu activitatea experimentală, în general.
COMPETENŢE SPECIFICE
Crearea abilităţilor de a dezvolta activităţi experimentale de laborator şi de a verifica prin măsurători rezultatele obţinute teoretic.