facebook icon

SS

6 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Cursul defineşte noţiunile şi conceptele de bază ale teoriei semnalelor şi sistemelor. Se tratează semnalele şi sistemele analogice. Se face analiza Fourier a semnalelor periodice şi neperiodice analogice. Se introduce transformata Hilbert a semnalelor în timp continuu. Se prezintă convoluţia şi corelaţia semnalelor analogice şi reprezentarea semnalelor analogice prin transformata Laplace. Se face prezentarea conceptelor generale în teoria sistemelor analogice şi se defineşte funcţia de transfer a sistemelor analogice liniare şi invariante în timp Se prezintă eşantionarea semnalelor. Se studiază modulaţiile cu purtător armonic: modulaţia de amplitudine, modulaţia de frecvenţă, modulaţia de fază. Se expune principiul multiplexării semnalelor în frecvenţă. Se prezintă modulaţia impulsurilor în amplitudine şi multiplexarea în timp. Se face analiza Fourier a semnalelor în timp discret periodice şi neperiodice. Este dată reprezentarea semnalelor în timp discret cu ajutorul transformatei z şi este prezentată
transformata Fourier discretă. Se prezintă convoluţia şi corelaţia semnalelor în timp discret. Se face prezentarea conceptelor generale în teoria sistemelor discrete şi se defineşte funcţia de transfer a sistemelor discrete liniare şi invariante în timp.
- pentru aplicaţii:
În cadrul seminarului sunt prezentate aplicaţii legate direct de noţiunile predate la curs şi care sunt completate cu măsurători de analiză spectrală în cadrul laboratorului. La seminar şi laborator se urmăreşte rezolvarea unor probleme referitoare la semnale şi sisteme pentru înţelegerea unor noţiuni şi concepte fundamentale. Se doreşte abordarea şi mai ales rezolvarea individuală, independentă a problemelor propuse.

COMPETENŢE SPECIFICE
Cursul dă noţiunile de bază ale teoriei semnalelor şi sunt prezentate sistemele şi conceptele generale asociate. Sunt analizate semnalele şi sistemele în timp continuu şi în timp discret. Se urmăreşte crearea abilităţilor de a aplica noţiunile fundamentale referitoare la conceptele de semnal şi sistem, precum şi a metodelor de prelucrare a semnalelor în vederea realizării unor funcţii specifice în electronică.